DI-MA's Lokalvård AB Stockholm Städservice Sanering FönsterputsDI-MA's Lokalvård AB Stockholm Städservice Sanering Fönsterputs

Organisation och arbetssätt

 DI-MA’s organisation består av engagerade och duktiga medarbetare. Våra arbetsledare leder och fördelar arbetet samt introduktionsutbildar lokalvårdare på plats hos kund. Lokalvårdare utför sina uppdrag enligt arbetsinstruktion. Teamledare ansvarar för sin grupp ute på större arbetsplatser.

Alla kontakter med DI-MA’s skall upplevas som välkomnande och kvalitetsförbättrande. Arbetet utförs på sådant sätt att både personal och besökare hos kunden upplever resultatet som rent och välskött. Vårt mål är att DI-MA’s personal alltid skall uppfattas som professionella, trevliga, serviceinriktade och ansvarsfulla av alla på samtliga arbetsplatser. Företagsledningen stödjer och utvecklar verksamheten, VD är ytterst ansvarig.

Medarbetare, arbetsmiljö, ergonomi, delaktighet

DI-MA’s verkar efter en platt organisationsmodell som leder ansvar och beslut ut i organisationen och tilldelar personalen sina “egna” ansvarsområden. Ansvarstagande, engagemang och noggrannhet genomsyrar vår verksamhet och är aspekter som ingår i varje enskilt uppdrag.

Skyddsåtgärder

Alla skyddsåtgärder efterlevs såsom säkerhetsdatablad, farosymboler, skyddsutrustning och märkning av rengöringsmedel.

Arbetets utförande

Vår Nöjd-Kund-Garanti verkar för att personalen stimuleras i sin yrkesutövning och känner ett personligt ansvar för ett fullgott utfört uppdrag. Arbetet utförs i enlighet med arbetsbeskrivningen. Ändringar och tillägg i arbetsbeskrivningen diskuteras med arbetsledningen för omedelbar åtgärd. All personal är svensktalande och bär enhetliga arbetskläder samt har ‘ID-kort’ väl synligt på jacka eller tröja med namn, foto och firmatillhörighet.

 

Lokalvård för företag & kontor, Bygg, bostadsrättföreningar, skolor & förskolor

Fastighetsskötsel / Fastighetsservice för BRF
Kontorsstädning
Företagsstädning
Trappstädning                                    DIAMANTSLIPNING/KRISTALLISERING STENGOLV
GOLVVÅRD                                             Golvslipning
Byggstädning
Garagestädning
Storstädning
Fönsterputs
Kontorsmaterial

Flyttstädning, med RUT-avdrag

Letar du efter någon som kan ta hand om flyttstädningen?

Vi gör det för dig och lämnar även Nöjd Kund Garanti på arbetet, allt för att du som kund ska känna dig trygg.

Vid fönsterputsning och flyttstädning för privatpersoner  arbetskostnaden med RUT-avdraget (50%) .

Läs mer på Skatteverkets hemsida.