Höga krav ställs gällande skol- o förskolestädning. Lokalerna skall vara så rena som möjligt samtidigt som hänsyn måste tas till att medlen som används också är giftfria och miljövänliga och att en hög kvalité bibehålls. Barns och lärares hälsa är mycket viktigt. Vi använder alltid miljövänliga produkter. Vi utför skol- och förskolestädningar sedan många år tillbaka och har stor erfarenhet av denna verksamhet och de krav som ställs gällande både kvalité och miljö. Som sagt…. Det är våra barn det gäller.